Samuel Christian Hahnemann (1755-1843), grundaren av homeopati, var en tysk läkare som började utöva medicin 1780. Han fortsatte med sin praktik i nio år. Hahnemann kritiserade den dåvarande medicinska praxisen och förespråkade istället en god allmänhygien, bättre bostadsförhållanden, bättre näring, frisk luft och motion. Hahnemann blev med tiden allt mer kritisk till metoder i den dåtida gängse läkekonsten, vilket fick honom till att sluta arbeta som läkare.

När Hahnemann översatte William Cullens föreläsningar i Materia Medica, noterade han att de symtom som kinin orsakade i en frisk kropp, liknade de symtom som kininet användes för att lindra. Han drog slutsatsen att effektiva läkemedel måste ge symtom hos friska människor som liknar de sjukdomar de förväntas behandla.

Hahnemann började med praktisk forskning på området med utgångspunkten att bestämda substanser framkallar motsvarande särskilda fenomen i människans kropp. Under en tjugoårsperiod kartlade han verkningssättet hos ett sjuttiotal olika ämnen från växt-, djur- och mineralriket. Friska personer fick prova ett ämne i taget och alla reaktioner och symtom noterades.

År 1796 formulerade Hahnemann principen similia similibus curentur (liknande botar liknande) Fyra år senare introducerade han läran om de dynamiska krafterna bakom potentiering. Det vill säga att högt utspädda läkemedel kunde ha läkande krafter på människokroppen.

År 1810 offentliggjorde Hahnemann sina forskningsresultat i verket ”Organon der rationellen Heilkunde”. Två år senare började han att undervisa i homeopati vid universitetet i Leipzig, en av de städer där han själv tidigare hade blivit utbildad i medicin. Under sin livstid läkemedelsprövade Hahnemann drygt 100 olika medel och fortsatte att utveckla och förfina sina teorier fram till sin död i Paris 1843.

Utöver Organon var Samuel Hahnemanns mer betydande verk ”Materia Medika Pura” med 65 olika läkemedelsprövningar och ” Chronischen Krankheiten” om kroniska sjukdomar, dess särskilda karaktär och dess homeopatiska botemedel.

Källor:
Alternativa terapier i Sverige - en kartläggning, utgiven av SOU 1989:62
Hovrådet doktor Samuel Hahnemann, hans liv och verksamhet, skriven av Victor Aurell
En läkare blir rebell : en bok om Samuel Hahnemann, homeopatiens fader, skriven av Erich Haehl ; förord av Henning von Melsted