James Tyler Kent, (1849 -1916) var en amerikansk läkare och homeopat. Han tog sin läkarexamen 1871, och blev professor i anatomi 1877 vid 28 års ålder. Samma år kom Kent i kontakt med homeopati, då hans svårbehandlade sjuka hustru blev frisk genom homeopatisk behandling. Han blev kort därefter hängiven homeopati, och gick bland annat ur läkarförbundet 1879 för att kunna fortsätta sina studier och arbete inom homeopati.

Kent arbetade vidare med att läkemedelspröva och kartlägga olika homeopatmedel.

1897 publicerade han ”Repertory of the homoeopathic Materia Medica”, ett homeopatiskt repertorie som än idag används av läkare och homeopater världen över.

Kent är känd även känd för två andra verk: "Homeopathic Philosophy" publicerad 1900, om grundläggande homeopatisk filosofi och "Lectures on Materia Medica" publicerad 1904, med information om olika homeopatiska preparat.

Några utmärkande drag för James Tyler Kents behandlingsmetodik var:

• Användandet av högre homeopatiska potenser
• Endast ett homeopatmedel i taget skrevs ut
• Större fokus på mentala och generella symtom

 

Källor:
Alternativa terapier i Sverige - en kartläggning" utgiven av SOU 1989:62
Homéopathe international, fransk hemsida, homeoint.org