Constantine Hering (1800 – 1880), var en tysk läkare och homeopat, som ofta omnämns som homeopatins fader i USA.

Som läkarstuderande blev Hering ombedd av sin handledare att med ett kritiskt öga analysera homeopatins grunder. Under studietiden drabbades Hering av en sårskada med hot om amputation som åtgärd. Genom att han nu hade kunskaper inom homeopati behandlade han sig själv med Arsenik i homeopatisk utspädning och blev frisk. Kort därefter, 1824, började Hering brevväxla med Samuel Hahnemann, grundaren av homeopati.

Efter det att Hering tog läkarexamen 1826, reste han till Surinam på en tropisk medicinsk expedition. 7 år senare 1833 flyttade han från Surinam till USA.

Hering lade grunden till ett av tidernas främsta homeopatiska verk, ”The Guiding Symptoms of our Materia Medica”, som introducerade flera nya viktiga homeopatmedel såsom Glonoinum, Lachesis, och Psorinum.

Hering var också upptäckaren bakom nitroglycerins medicinska användningsområden, som 30 år senare började användas av traditionella läkare. Ironiskt nog dog Constantine själv i en hjärtattack på väg till en patient.

Slutligen bör nämnas Herings lag, som innebär att om sjukdomar endast behandlas symtomdämpande riskerar de att övergå från ett akut till ett kroniskt stadium. Tendensen är också att sjukdomen flyttar från kroppens yttre delar till de inre organen, från mindre till mer betydelsefulla organ, från de lägre delarna av kroppen till de högre. En verklig läkning kan endast uppnås genom homeopatisk behandling och går åt motsatt håll: uppifrån och ner, de viktigaste organen får lindring först, inifrån och ut. Den här processen innebär ofta att tidigare sjukdomsstadier åter genomlevs.

Källor:
Alternativa terapier i Sverige - en kartläggning" utgiven av SOU 1989:62
The discovery of nitroglycerine: Its preparation and therapeutic utility, skriven av Natalie I. Foster and Ned D. Heindel
Homéopathe international, fransk hemsida, homeoint.org