Våra andra hemsidor : Illnessfinder Remedyfinder

Homeopati behandling eller HOMEOPATI medicin är ett medicinskt system som bygger på principen att liknande botar liknande. Den använder främst potentierade (extremt utspädd) åtgärder för att stimulera kroppens egna läkande funktioner. Ordet homeopati kommer från de grekiska orden homios (liknande) och pathos (lidande), och grunden för metoden är att liknande botar liknande. Homeopati började utvecklas under slutet av 18th century, även om vissa grundläggande idéer har varit kända länge i indisk och orientalisk medicin. De har också noterats av historiska medicinska personligheter som Hippokrates och Paracelsus.

Homeopatiska naturläkemedel eller homeopatiska avhjälpa används inom homeopatin är vanligen potentierade, vilket innebär att de späds ut i flera etapper. Övriga lösningar används också.
Teorin bakom potensering är att ett läkemedels verkan är omvänt proportionell mot dess huvudsakliga innehåll. Styrkan är inte i själva ämnet, utan i dess mönster, och desto mindre är det ämnet desto kraftfullare mönster. Detta kan förklaras av att energi skapas och ökas genom rytmiska skaka av lösningen när det späds är.

Konvertera ditt medlemskap